Join our mailing list!

Product Index
Page: 1

min222019   AMETHYST
min402019   AMETHYST
min4202018   AMETHYST & ARSENOPYRITE
min112019   ATACAMITE
min572019   ATACAMITE
min2312017   AZURITE & MALACHITE
min582018   AZURITE & MALACHITE
min6082018   BARYTE
min582019   BAYLDONITE
min2742017   BORNITE
min112018   BOTALLACKITE
min2572018   BOTALLACKITE
min32019   BOTALLACKITE
min442019   BOTALLACKITE
min2862017   BOULANGERITE
min5242018   BOURNONITE
min122016   CALCITE
min172013   CALCITE
min682019   CALCITE & Thuringite psm stilbite
min4132015   CALCITE 'LEVANT ROSE'
min412012   CALCITE On QUARTZ
min242018   CALCITE ROSE
min4692015   CARMINITE, SEGNITITE & BAYLDONITE PSM MIMETITE
min102019   CASSITERITE
min4042018   CASSITERITE
MIN432019   CASSITERITE
min542019   CASSITERITE
min602019   CASSITERITE
min642019   CASSITERITE
min6531019   CASSITERITE
min662019   CASSITERITE
min672019   CASSITERITE 'ribbon tin'
min2812017   CASSITERITE AFTER FELDSPAR
min4232018   CASSITERITE REPLACING FELDSPAR
min652019   CASSITERITE Var wood tin
min4102018   CASSITERITE Var. wood tin
min372019   CHALCOCITE
min4082018   CHALCOCITE
min5042018   CHALCOCITE & PARATACAMITE
min332019   CHALCOCITE & TENNANTITE
min3042018   CHALCOCITE ON PYRITE
min5892018   CHALCOPHYLLITE AND STRASHIMIRITE
min4122018   CHALCOPYRITE AFTER CHALCOCITE
min4212018   CHALCOPYRITE, BORNITE & ARSENOPYRITE
min302019   CHALCOSIDERITE
min802018   CHALCOTRICHITE
min2752017   CHILDRENITE
min29 2011   CHILDRENITE
min412019   CHRYSOCOLLA
min62019   CONNELLITE
min592019   COPPER PSM CHALCOCITE
min6132019   Copper, Brochantite & childrenite
min182019   CORNWALLITE
min1392017   ERYTHRITE
min482018   ERYTHRITE
min392017   ERYTHRITE ON SKUTTERUDITE
min2692018   FLUORITE
min502019   FLUORITE
min682018   FLUORITE
min1932012   FLUORITE & CHALCOPYRITE
min272018   FLUORITE ON QUARTZ
min6062018   FRANCOLITE
min52019   GALENA
min2702017   GALENA IN SIDERITE
min3562019   GOETHITE
min552019   GOETHITE
min692019   GOETHITE
hjmaps-2011   HAMILTON JENKIN ANNOTATED MAPS ON CD-ROM
min382016   HENWOODITE
min2792017   JASPER
min2662017   LEPIDOCROCITE& QUARTZ CASTS AFTER BARITE
min4502018   LIBETHENITE
min632016   MALAYAITE
min352019   METATORBERNITE
min2072017   NATIVE COPPER
min2132016   NATIVE COPPER
min2822017   NATIVE COPPER
min3322016   NATIVE COPPER & CUPRITE
min572016   NATIVE GOLD
min102018   OLIVENITE
min302018   OLIVENITE 'wood copper'
min6041018   OPAL
min1692017   PAPER CALCITE
min5182018   PHARMACOSIDERITE
min372015   PLUMBOGUMMITE AFTER PYROMORPHITE
min42019   POSNJAKITE
min572018   PREHNITE
min632019   PSILOMELANE
min522019   PYRITE
min92017   PYRITE
min292019   PYRITE CASTS AFTER FLUORITE
min2732018   PYRITE IN BORNITE
min2802017   PYROMORPHITE
min312015   PYROMORPHITE
min192019   QUARTZ
min2642018   QUARTZ
min532019   QUARTZ
min82019   QUARTZ & OPAL
min372018   QUARTZ CAST OF FLUORITE
min2392017   QUARTZ CASTS AFTER SIDERITE
min2392016   QUARTZ EPIMORPHS AFTER CALCITE
min4062015   QUARTZ ON ALBITE
min412018   QUARTZ REPLACING ARAGONITE
min2162017   QUARTZ REPLACING BARYTE
min822015   RUTILE
Min232017   SCORODITE
min622015   SCORODITE WITH PHARMACOSIDERITE
min20902017   SIDERITE
min392019   SIDERITE
min512019   SIDERITE
min622019   SIDERITE
min5122018   SIDERITE & FLOURAPATITE
min1992017   SKUTTERUDITE & NICKELITE
min1782017   STANNITE
min4052018   TENNANTITE
min2652018   TENNANTITE & BORNITE
min172018   TOPAZ
min3102016   TOPAZ
min612019   TORBERNITE
min3392016   VIVIANITE ON SIDERITE
min312018   WAVELLITE
min12019   WOLFRAM & TOPAZ
min622013   WOLFRAM AFTER SCHEELITE
min492019   WOLFRAMITE 'crystals'
min6132018   WOOD OLIVENITE
min4002018   WOOD OLIVENITE & PARNAUITE
min232018   WOOD TIN

Page: 1